Агробізнес

На перехресті багатьох інших галузей права аграрне право посідає особливе місце і є предметом, що вимагає великої універсальності, спеціальних знань і навичок, пов'язаних зі специфікою сільськогосподарських відносин.

Практично на діяльність усіх компаній та організацій впливають рішення, ухвалені на всіх рівнях державного управління. Ці рішення можуть бути частиною ваших цілей або ж перешкоджати їм.

Щоб бути конкурентоспроможною, нерухомість XXI століття має бути багатофункціональною, "розумною", бути частиною підходу сталого розвитку.

Для успішного функціонування банків і фінансових установ необхідним є дотримання законності організації фінансових операцій і взаємовідносин між контрагентами, клієнтами, державними органами та фінансовими установами. 

Діяльність страхових компаній, як і будь-якого іншого суб'єкта підприємницької діяльності, спрямована на максимізацію прибутку та мінімізацію збитків. Законодавче регулювання страхової діяльності має свою специфіку, яку необхідно враховувати при веденні успішного бізнесу в цій галузі.

Адвокати, консультанти та радники Адвокатського об'єднання "URVISTA" надають консультативну допомогу виробникам і продавцям у питаннях торгівлі, дистрибуції та побудови торговельних мереж; супровід проєктів і контрактів зі створення та функціонування торговельних представництв, дилерських мереж, оптових і роздрібних підприємств торгівлі.

Сфера електроенергетики в останні роки зазнала серйозних реформ. Законодавство продовжує змінюватися, набувають чинності нові правила виконання зобов'язань, комерційні ризики в цій сфері значно зросли для всіх учасників цієї галузі. 

Цифрова трансформація, нові економічні моделі, реформи соціального законодавства глибоко змінюють структуру виробництва, а також впливають на стосунки між усіма учасниками виробничих і трудових відносин усередині компаній.